• Curatele
  Mentorschap
  Onderbewindstelling

 • Uw belangen
  in professionele
  handen

 • GGN Bewindvoering
  regelt, beheert, helpt,
  ondersteunt en beslist

GGN Bewindvoering

Onderbewindstelling, mentorschap en curatele zijn maatregelen voor meerderjarigen die op financieel en persoonlijk gebied niet (helemaal) voor zichzelf kunnen zorgen. Soms is iemand wegens specifieke redenen niet in staat om zelf zijn of haar financiën te beheren en is er niemand in de directe omgeving die deze rol op zich kan nemen. GGN Bewindvoering heeft ruim 30 jaar ervaring en wij behartigen de belangen van meer dan 1100 rechthebbenden. In ons vindt u een integere, betrouwbare en professionele partner aan wie u met een gerust hart de bewindvoering, mentorschap of curatele kunt overlaten.

 

Regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen rondom bewindvoering steeds ingewikkelder

Door de constant veranderende wet- en regelgeving en alle maatschappelijke ontwikkelingen wordt het verlenen van begeleiding en ondersteuning door de directe omgeving steeds ingewikkelder. Ook zorginstellingen en hulpverleners kunnen hier steeds minder in betekenen. GGN Bewindvoering is als bewindvoerderskantoor gespecialiseerd in dit soort zaken en kan voor u de zorg uit handen nemen.

 

Is voor u, een familielid of cliënt een onderbewindstelling, mentorschap of curatele noodzakelijk? Dan kan GGN Bewindvoering u hierbij helpen.

Hoe kunnen wij u helpen?


Aanvragen documenten

Wilt u een aanvraag doen, een verzoek indienen of meer informatie ontvangen? Vraag dan onze formulieren en documenten aan met behulp van onderstaande knop.