GGN bewindvoering

Uw belangen in professionele handen

Nieuws vanwege Corona

Met GGN bewindvoering zijn uw belangen in professionele handen. GGN bewindvoering regelt, beheert, helpt, ondersteunt en beslist. GGN bewindvoering biedt curatele, mentorschap en bewind.

Meer informatie over onze dienstverlening?